Corner

Cross

Matt

River

Shamseh

دیوار پوشهای تزئینی و برجسته دکوریت

Decorit محصول جدیدی است که برای تزیین و پوشش دیوارهای منازل، ادارات، فروشگاهها و ... جهت ایجاد فضایی زیبا و متفاوت طراحی شده است. این دیوار پوشها از مزایای بسیاری در مقایسه با انواع دیگر برخوردار هستند.